Samorząd Uczniowski

 

Ważną rolę dla życia społeczności szkolnej odgrywa Samorząd Uczniowski. Jego skład zostaje wybrany w wyniku demokratycznych wyborów, które poprzedza aktywna kampania oraz publiczna debata kandydatów. Praca w Samorządzie uczy odpowiedzialności i współpracy młodzież naszego Liceum.

 

Samorząd Uczniowski wybrany na kadencję 2021 / 2022:

Przewodniczący: 

Z-ca przewodniczącego: 

Skarbnik: 

Kontakt:

 

Regulamin Samorządudokument pdf