Opłaty

 

Opłaty za partycypację w kosztach utrzymania internatu należy dokonywać do 10 tego  każdego miesiąca

 

Nr konta do wpłat za internat i wyżywienie uczniów:

50 1020 2892 0000 5702 0689 3293

 

Dodatkowe informacje można zawsze uzyskać pod adresem:

Fundacja im. ks. Siemaszki
ul. Floriańska 55
31-019 Kraków
NIP: 676-01-05-133
tel. (012) 280 70 97 wew.210
tel./fax. (012) 280 62 88

Adres do korespondencji:
Fundacja im. ks. Siemaszki
Piekary 2
32-060 Liszki