Klasa matematyczno – informatyczna

Realizowane przedmioty rozszerzone:

matematyka, informatyka,
do wyboru: fizyka / chemia

Zajęcia uzupełniające w czteroletnim cyklu kształcenia:

język angielski maturalnie, język angielski techniczny, wybrane elementy mechatroniki i robotyki, koło matematyczne, koło informatyczne, koła maturalne (matematyka, fizyka, chemia)

Patronaty i instytucje wspierające dydaktykę:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – WIMiR AGH

Preferowane kierunki studiów dla absolwentów:

informatyka, fizyka, matematyka, robotyka, mechatronika, kierunki IT, nanotechnologia, energetyka, teleinformatyka, sztuczna inteligencja, mechanika i budowa maszyn, elektroniczne przetwarzanie informacji, automatyka, reżyseria dźwięku, zarządzanie informacją, odnawialne źródła energii, cyberbezpieczeństwo