Informacje

Liceum Ogólnokształcące „Radosna Nowina 2000” jest szkołą bezpłatną, na prawach szkoły publicznej.

Pobyt w internacie i wyżywienie są płatne.

Fundacja im. ks. Siemaszki udziela stypendiów socjalnych w formie dofinansowania pobytu i wyżywienia dla wychowanków w trudniejszej sytuacji materialnej.

Fundacja udziela również stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów.

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

Przyznanie miejsc w internacie

Kandydat pragnący zamieszkać w internacie powinien zaznaczyć to kryterium we Wniosku (Omikron).

 

O przyznaniu miejsca w internacie decyduje Dyrektor Liceum i Komisja Rekrutacyjna.

Informacja o przyznaniu miejsca w internacie publikowana jest jednocześnie z listami kandydatów przyjętych do szkoły