Dyżur kierownika

 

Komórkowy:  +48 600 088 344  (w godzinach dyżurowania)

Stacjonarny: 12 280 70 99  +  wew.109  (bezpośrednio do gabinetu)

Przyjmowanie stron: pokój 16 P ( na terenie Liceum)

 

Wszelkich informacji udziela:

Kierownik internatu Dzień Godziny
 

mgr Bernadeta Nogaj

Poniedziałek 10.00 – 14.00
Wtorek 10.00 – 15.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 19.00
Piątek (dyżur opiekuńczo -wychowawczy)