Dyrektor Szkoły 
ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM
zygmunt.berdychowski@radosnanowina.pl

Wicedyrektor Szkoły 
mgr Lucyna Zawarus
lucyna.zawarus@radosnanowina.pl

Kierownik Internatu
Bernadeta Nogaj
bernadeta.nogaj@radosnanowina.pl

Sekretarz Szkoły 
mgr Anna Zapała
sekretariat@radosnanowina.pl