Dokumenty

 

Kuratorium Oświaty (linki):

zarządzenie 1
zarządzenie 2
komunikat

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – link do Rozporządzenia