Pielgrzymki

Pielgrzymka szkolna wg kalendarza szkolnego.

Pielgrzymka piesza do Częstochowy dla klas drugich.